Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz zmieć ustawienia swojej przeglądarki odnośnie akceptacji cokkies lub w dowolnym momencie je usunąć. Kontaktując się z nami wyrażają państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę W23 Architekci z siedzibą w Jaśle, przy ul. Kadyiego 8 w zakresie kontaktu telefonicznego oraz/lub mailowego w kwestiach związanych z przedmiotem zapytania. Rozumiem i akceptuje działanie cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych. ZAMKNIJ. Dowiedz się więcej

Polityka cookies i przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Kwestie ochrony danych osobowych reguluje  unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem danych osobowych jest W23 Architekci, adres siedziby: 38-200 Jasło, Ul. Kadyiego 8, NIP 659-144-20-16, REGON 180760984, email biuro@w23architekci.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@w23architekci.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
– kontaktu drogą telefoniczną, SMS, mailową
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy W23 Architekci, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
– rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
– weryfikacji tożsamości Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
– ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, numer PESEL. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez W23 Architekci, takie jak adres IP i identyfikator MAC.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: podwykonawcom projektów branżowych,  kontrahentom realizującym usługi na rzecz W23 Architekci na podstawie zawartych umów.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Jak długo będą przetwarzane moje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:
–   jeśli dane dotyczą zawartej z W23 Architekci umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
–  jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
– prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
– prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
– prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie podczas kontaktu telefonicznego, mailowego lub SMS. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Polityka Cookies

Informujemy, że oprogramowanie naszej strony posługuje się plikami cookies (ciasteczka).
Są one wykorzystywane do prawidłowego działania strony.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę nie gromadzą poufnych informacji o użytkowniku ani żadnych danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce, lub je usunąć, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej strony.

Jak zarządzać plikami cookie w swojej przeglądarce można zobaczyć w pomocy każdej przeglądarki lub na stronach oprogramowania np:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl